Home » lifestyle » ความเครียดกับเส้นผม

เว็บเพื่อนบ้าน

ความเครียดกับเส้นผม

“ความเครียด”  เป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์แทบจะไม่สามารถกำจัดออกจากชีวิตได้เลย  อันเนื่องมาจากการดำเนินชีวิตในทุกเรื่อง  สามารถทำให้คนเกิดความเครียดได้  และความเครียดนี่เองนอกจากจะมีผลกระทบต่อสภาพจิตใจแล้วยังมีผลกระทบต่อสภาพร่างกายด้วย

ความเครียดสามารถก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บได้ในหลายระบบของร่างกาย ทั้งในระบบของอวัยวะภายใน หรือแม้กระทั่งเกิดอาการให้เห็นภายนอก นั่นคือ อาการ  ผมร่วงเป็นหย่อมการเกิดผมร่วง  หลายคนอาจทราบมาบ้างแล้วว่าสาเหตุอาจเกิดได้จาก  กรรมพันธุ์  หรือ  ความเครียด  หรือแม้กระทั่งคิดไปได้ว่า  ผมร่วงก็เป็นอาการปกติที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน  ไม่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคแต่อย่างใด

แต่ “โรคผมร่วงเป็นหย่อม”หรือภาษาทางวิชาการเรียกว่า “Alopecia Areata” คือ โรคหนึ่งที่เกิดจากความเครียดเป็นหลัก มีสาเหตุมาจากการที่เม็ดเลือดขาวมีปฏิกิริยาต่อต้านรากผม (Hair follicle) ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเจริญเติบโตของเส้นผม โดยเม็ดเลือดขาวจะทำลายรากผมคล้ายกับทำลายแบคทีเรีย หรือไวรัสในร่างกาย ส่งผลให้เส้นผมร่วงเป็นหย่อมๆ

ในระยะแรก อาการ ผมร่วง จะไม่รุนแรงมากนัก ทำให้คนส่วนใหญ่คิดว่า เป็นอาการหลุดร่วงของเส้นผมปกติดังที่กล่าวไปเบื้องต้น  โดยทั่วไปเส้นผมของคนเรานั้นจะหลุดร่วงไม่ควรเกิน 50 เส้น หากมีการหลุดร่วงเกิน ประกอบกับช่วงเวลานั้นเรามีปัญหาความเครียด นั่นคือสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเรากำลังจะเป็น  โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ

ในปัจจุบันโรคผมร่วงมี สาเหตุหลักมาจากความเครียดมากถึง 90%   ซึ่งกลุ่มเสี่ยงจะเป็นหนุ่มสาว พวกมนุษย์เงินเดือนทั้งหลาย เนื่องจากคนกลุ่มนี้ต้องเผชิญกับปัญหาความเครียด จดจ่ออยู่กับงาน มีวิถีชีวิตที่เร่งรีบ ประกอบกับปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้เกิดความเครียดสะสม นำมาซึ่งปัญหาสุขภาพ

โดยอายุเฉลี่ยของผู้ที่มีปัญหาเรื่องเส้นผมจากความเครียด พบสถิติที่น่าสนใจคือจากเดิมเฉลี่ยอายุ 30-40 ปี มาอยู่ที่ 20-30 ปี โดยเฉพาะผู้หญิงที่มีอัตราเสี่ยงมากกว่าผู้ชาย เนื่องจากสภาพสังคมที่เปลี่ยนไป ผู้หญิงต้องทำงานนอกบ้าน และมีภาระรับผิดชอบที่มากขึ้น

วิธีการดูแลสุขภาพให้ปลอดจากโรคภัยต่างๆ รวมถึงปัญหาต่างๆที่ส่งผลให้เป็นโรคผมร่วง เป็นหย่อมๆ นั้นเริ่มจากหาสาเหตุของความเครียด แล้วจัดการแก้ไขให้ตรงจุด  นอกจากการรับประทานให้ครบ5หมู่ และ ควรรับประทานอาหารที่มีสารอาหารต้านการสร้างฮอร์โมน DHT (Dihydrotestosterone) ซึ่งจะกระตุ้นให้ต่อมไขมันบนหนังศีรษะมีขนาดใหญ่ขึ้นสามารถผลิตน้ำมันออกมามากเกินความจำเป็น เมื่อเส้นผมที่มีความมันเจอกับมลภาวะ มลพิษ และฝุ่นละออง รวมถึงสิ่งสกปรกต่างๆ ก็ทำให้เกิดปัญหารูเปิดของรากผมอุดตัน และอาจกลายเป็นสิวอักเสบ ซึ่งจะส่งผลให้เส้นผมใหม่ที่ขึ้นมาทดแทนเส้นผมเดิมที่ร่วงไปมีขนาดเล็กลงเรื่อยๆ และอาจทำให้เส้นผมนั้นไม่สามารถขึ้นได้อีก จนในที่สุดเกิดภาวะผมบาง และศีรษะล้านตามมา

นอกจากการใส่ใจในเรื่องของอาหารและโภชนาการแล้ว  เป็นไปไม่ได้เลยว่าจะหลงลืมการใส่ใจจิตใจของตนเอง  หากเรารับประทานอาหารที่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายแล้ว  แต่ยังมีความเครียดสะสมอยู่ภายในจิตใจ  อาหารดีแค่ไหนก็ไม่สามารถทดแทนสุขภาพที่เสียไปเพราะเรื่องภายในจิตใจได้เลย…

อ่านเรื่องน่าสนใจได้ที่ cinemascampo